9947822444 ( Monday to Saturday 9AM - 6PM )

SME Kerala

Azeez

248/A Mooniyur po Malapuram po- 676306

9895858532

Azeez
Ayurveda Manufacturing (Small enterprise)